Copyright © 2010-2018

Cennik

Podanie szacunkowego kosztu zlecenia na tłumaczenie pisemne danego dokumentu możliwe jest tylko po uzyskaniu wglądu w tenże dokument. Cena finalna może się różnić od ceny szacunkowej z uwagi na czas poświęcony na wykonanie zlecenia, stopień jego trudności i okoliczności natury zewnętrznej. Za stronę obliczeniową/rozliczeniową przyjmuje się ilość 1125 znaków tekstu finalnego w przypadku tłumaczeń poświadczonych, natomiast w przypadku tłumaczeń zwykłych ilość znaków do rozliczenia wynosi 1800 znaków tekstu finalnego. Kwestie prawne wykonywanych tłumaczeń poświadczonych reguluje natomiast Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego - najnowszy tekst ujednolicony z dnia 18.01.2016 r.
TŁUMACZENIA - ÜBERSETZUNGEN
Design by iT Designer