Copyright © 2010-2018

Tłumaczenia

Kilka słów o tłumaczeniach poświadczonych (uwierzytelnionych)

Format W tłumaczeniu uwierzytelnionym, oprócz tłumaczenia treści dokumentu, tłumacz opisuje inne jego elementy, takie jak pieczęcie (ich kształt i treść), czy też podpisy (czytelne lub nieczytelne). Pod tekstem tłumaczenia umieszczona zostaje formuła poświadczająca zgodność tłumaczenia z oryginałem bądź światłokopią/uwierzytelnionym odpisem/dokumentem faksowym/dokumentem przetworzonym elektronicznie dostarczonego dokumentu, pieczęć i podpis tłumacza, data i numer w repertorium, w którym odnotowywane są wszystkie tłumaczenia, w tym dane zleceniodawcy, dane osoby/podmiotu sporządzającego dokument, język oryginału i tłumaczenia oraz pobrane wynagrodzenie. Obliczenie kosztu tłumaczenia Koszt tłumaczenia wierzytelnego rozliczany jest w przeliczeniu na strony rozliczeniowe obejmujące 1125 znaków ze spacjami gotowego dokumentu. Faktyczną liczbę stron, za które zapłaci klient oblicza się po zakończeniu tłumaczenia: zliczana jest liczba znaków w dokumencie (funkcję tę oferuje edytor tekstu), którą następnie dzieli się przez 1125. W tłumaczeniu uwierzytelnionym minimalną jednostką rozliczeniową jest jedna strona, a każda kolejna zaczęta strona liczona jest jako cała. Na przykład: dokument liczący 3600 znaków ze spacjami to 4 strony rozliczeniowe (3600/1125=3,2 str. zaokrąglone w górę do pełnej strony).
TŁUMACZENIA - ÜBERSETZUNGEN
Design by iT Designer